Πίσω στο Χάρτη

Ρουμανία

Πριν τη δημιουργία της Γης, ένας ατελείωτος ωκεανός, ο Apa Sâmbetei αποτελούσε την κατοικία του Θεού (Firtat) και του Διαβόλου (Ne-Firtat ή Nefîrtatul). Ο Ne-Fartit ήταν ο ανόητος αδελφός του Firtat.

 

Επόμενο