tilbake til kart

Romania

Før jorda eksisterte var det endeløse havet kalt Apa Sambeti guds (Firtates) og djevelens (Ne-Firtates) tilholdssted. Disse ble sett på som herre og tjener heller enn like krefter. I disse historiene kalles djevelen Nefirtate som en slags toskete bror av guden Firtate.

 

neste